Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

WG-8R.EN/GA

WG-8R.EN/GA

Model urządzenia: WG-8R.EN/GA
Typ urządzenia: WG-8R.EN/G

Detektor typu WG-8R.EN/G jest przeznaczony do kontroli stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Posiada dwa niezależnie kalibrowane progi alarmowe (ustawiane na etapie produkcji). Detektor jest dedykowany do sterowania wentylacją szczególnie tam gdzie eksploatowane są pojazdy z silnikami typu Diesel. Możliwa jest współpraca WG-8R.EN/G z systemami wyposażonymi w detektory typu WG.EG, WG.NG.

Są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako zagrożone wybuchem gazów, par i pyłów.

Wymienny moduł sensoryczny zawierający parametry kalibracyjne umożliwia prostą i tanią eksploatację/konserwację. Dzięki wbudowanemu układowi kompensacji termicznej może być stosowany przy zmiennych warunkach temperaturowych.

Obszar zastosowań

  • garaże i parkingi podziemne - sterowanie wentylacją,
  • rękawy/strefy załadowcze samochodów dostawczych i ciężarowych TIR,
  • centra logistyczne,
  • warsztaty naprawcze samochodów ciężarowych i autobusów.

Cechy użytkowe

  • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora;
  • wymienny moduł sensora;
  • dwa progi alarmowe stężeń chwilowych CO2 = 1000 i 1800 ppm;
  • opcjonalne zasilanie 12V;
  • bryzgoszczelna obudowa;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).
Produkt wycofany ze sprzedaży

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wyjścia sterujące stykowe
2
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
12V=
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
117 x 172 x 70 mm

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U6 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik