MDP-1 PLUS/V10

MDP-1 PLUS/V10

Model urządzenia: MDP-1 PLUS/V10
Typ urządzenia: MDP-1 PLUS

Modele MDP-1 PLUS są okablowanymi (gotowymi do instalacji) zestawami modułu pomiarowego MDP-1.A/T, modułowego zasilacza 12V= i rozłącznika instalacyjnego, umieszczonego w szczelnej obudowie (minirozdzielni).

Cyfrowe moduły pomiarowe MDP-1.A/T są przeznaczone do współpracy z jednym pomiarowym detektorem gazów typu DEX/P, DG/P lub jednym dwuprogowym detektorem gazów typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN. Współpraca polega na zapewnieniu właściwych warunków zasilania detektora oraz cyklicznym pomiarze i kontroli sygnałów z detektora.

Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa i aktywowane zostają wyjścia stykowe i alarmowe napięciowe modułu (opcjonalnie: komunikacja poprzez RS485).

Obszar zastosowań

 • lokalne systemy detekcji gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu;
 • indywidualizowane zabezpieczenia pomieszczeń lub urządzeń przemysłowych;
 • rozproszone systemy detekcji gazów.

Cechy użytkowe

 • zasilanie i sterowanie jednego detektora pomiarowego typu DEX/P, DG/P lub detektora dwuprogowego typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN;
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorem (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
 • konfiguracja modułu, ustawienia wartości progów alarmowych (w tym detekcja „okienkowa”) za pomocą klawiatury na panelu czołowym;
 • sygnalizacja optyczna wartości sygnału (wyświetlacz LED) oraz stanów wyjść sterujących A1, A2, A3 oraz awarii detektora (lampki LED);
 • wyjścia alarmowe napięciowe 12V= (po jednym dla każdego progu A1 i A2) - zasilanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
 • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla A1, A2, A3 i Awarii) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
 • opcjonalnie: wyjście analogowe 4-20mA lub 2-10V;
 • opcjonalnie: port w standardzie RS-485, protokół MODBUS RTU; możliwość zamówienia w połączeniu z opcją z wyjściem analogowym;
 • obecność zasilania sygnalizowana lampką LED;
 • zaciski zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania żył drutowych lub linki (bez zaciskania tulejek);
 • modele wyposażone są w standardową obudowę/rozdzielnię elektryczną, IP54;
 • opcjonalnie dla modeli wyposażonych w port w standardzie RS-485: konfiguracja i wizualizacja pracy poprzez dedykowane oprogramowanie “DETnet View” – dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
1
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
3
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście analogowe 2-10V
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
200 x 190 x 75 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W3 Pobierz plik Pobierz plik
W2 Pobierz plik Pobierz plik