Przenośne detektory gazów

Przenośne i transportowalne detektory gazów z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

Typ urządzenia: pSENSE
Opis typu: Przenośne detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i wilgotności (RH)
Kontrolery wentylacji

Urządzenia autonomiczne, umożliwiające automatyczne sterowanie wentylacją

Typ urządzenia: AirTECH eko+
Opis typu: Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Typ urządzenia: AirTECH eko+
Opis typu: Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Typ urządzenia: SenseAir
Opis typu: Pomiarowe kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej