Cennik produktów

Cennik urządzeń w wersji/wykonaniu/wzorcowaniu standardowym

Progowe, systemowe detektory gazów
DEX/F Sensor / Medium Cena netto G/T
DEX-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
759,00 zł S
DEX-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
759,00 zł S
DEX-14/N-S Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
1 199,00 zł N
DEX-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
759,00 zł S
DEX-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
759,00 zł N
DEX-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
839,00 zł N
DEX-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
799,00 zł N
DEX-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
799,00 zł N
DEX-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
799,00 zł N
DEX-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
759,00 zł S
DEX-11.K Katalityczny / Gazy palne
949,00 zł S
DEX-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
949,00 zł S
DEX-31.K Katalityczny / Związki organiczne
1 039,00 zł N
DEX-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DEX-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
949,00 zł N
DEX-80.K Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
N
DEX-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
999,00 zł N
DEX-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 099,00 zł N
DEX-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 099,00 zł N
DEX-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999,00 zł S
DEX-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 799,00 zł S
DEX-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 799,00 zł S
DEX-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 939,00 zł N
DEX-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 799,00 zł S
DEX/A Sensor / Medium Cena netto G/T
DEX-A12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
799,00 zł N
DEX-A14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
799,00 zł N
DEX-A15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
799,00 zł N
DEX-A31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
N
DEX-A71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
N
DEX-A72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
N
DG/F Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
659,00 zł S
DG-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
659,00 zł S
DG-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
659,00 zł S
DG-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
659,00 zł N
DG-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
739,00 zł N
DG-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
699,00 zł N
DG-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
699,00 zł N
DG-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
699,00 zł N
DG-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
659,00 zł S
DG-TF Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
469,00 zł N
DG-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł N
DG-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 199,00 zł N
DG-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł N
DG-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł N
DG-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
699,00 zł S
DG-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł S
DG-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł S
DG-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł S
DG-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 739,00 zł N
DG-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 899,00 zł N
DG-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 899,00 zł N
DG-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł S
DG-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł N
DG/M Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-12/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
679,00 zł S
DG-14/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
679,00 zł S
DG-15/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
679,00 zł S
DG-22L/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
679,00 zł N
DG-31/M Półprzewodnikowy / Związki organiczne
759,00 zł N
DG-41/M Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
719,00 zł N
DG-61/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
719,00 zł N
DG-71/M Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
719,00 zł N
DG-72/M Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
679,00 zł S
DG-TF/M Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
489,00 zł N
DG-0E.ASH3/M Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/M Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/M Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/M Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/M Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919,00 zł N
DG-4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł N
DG-4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 219,00 zł N
DG-4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł N
DG-5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919,00 zł N
DG-7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 019,00 zł N
DG-9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869,00 zł S
DG-1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 619,00 zł S
DG-1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 619,00 zł S
DG-3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 759,00 zł N
DG-6R7/M Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 899,00 zł N
DG-6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 899,00 zł N
DG-8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 119,00 zł S
DG-8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 619,00 zł N
DG/MR Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-12/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
709,00 zł S
DG-14/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
709,00 zł S
DG-15/MR Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
709,00 zł S
DG-22L/MR Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
709,00 zł N
DG-31/MR Półprzewodnikowy / Związki organiczne
789,00 zł N
DG-41/MR Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
749,00 zł N
DG-61/MR Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
749,00 zł N
DG-71/MR Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
749,00 zł N
DG-72/MR Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
709,00 zł S
DG-TF/MR Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
519,00 zł N
DG-0E.ASH3/MR Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-0E.B2H6/MR Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-0E.COCL2/MR Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-0E.SEH2/MR Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-0E.SIH4/MR Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949,00 zł N
DG-4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł N
DG-4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 249,00 zł N
DG-4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł N
DG-5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949,00 zł N
DG-7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 049,00 zł N
DG-9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899,00 zł S
DG-1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 649,00 zł S
DG-1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 649,00 zł S
DG-3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 789,00 zł N
DG-6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 929,00 zł N
DG-6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 929,00 zł N
DG-8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 149,00 zł S
DG-8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 649,00 zł N
DG.EN Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-11.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
409,00 zł N
DG-14.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
409,00 zł S
DG-15.EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
409,00 zł S
DG-22.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
409,00 zł S
DG-24.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
699,00 zł N
DG-25.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
699,00 zł N
DG-61.EN Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
409,00 zł N
DG-8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
549,00 zł N
DG.EN/M Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-11.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
449,00 zł N
DG-14.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
329,00 zł S
DG-15.EN/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329,00 zł S
DG-22.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329,00 zł S
DG-61.EN/M Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
449,00 zł N
DG-20.EN/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł N
DG-8R.EN/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł N
DG-28.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł N
WG.EG Sensor / Medium Cena netto G/T
WG-11.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
299,00 zł N
WG-14.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
299,00 zł S
WG-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299,00 zł S
WG-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299,00 zł S
WG-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
499,00 zł N
WG-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
499,00 zł N
WG-0E.EG/NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł N
WG-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł N
WG-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł N
WG-11.EG/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
299,00 zł N
WG-14.EG/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
299,00 zł S
WG-15.EG/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299,00 zł S
WG-22.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299,00 zł S
WG-24.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
499,00 zł N
WG-25.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
499,00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
649,00 zł N
WG-20.EG/A Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-8R.EG/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł N
WG-28.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł N
WG-11.EG/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
329,00 zł N
WG-14.EG/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
329,00 zł S
WG-15.EG/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
329,00 zł S
WG-22.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
329,00 zł S
WG-24.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
529,00 zł N
WG-25.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
529,00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A24 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
679,00 zł N
WG-20.EG/A24 Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
N
WG-8R.EG/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529,00 zł N
WG-28.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629,00 zł N
WG.EGx Sensor / Medium Cena netto G/T
WG-11.EGx Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
399,00 zł N
WG-14.EGx Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
399,00 zł N
WG-15.EGx Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399,00 zł N
WG-22.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399,00 zł N
WG-61.EGx Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499,00 zł S
WG-8R.EGx Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł S
WG-28.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł N
WG-11.EGx/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
399,00 zł N
WG-14.EGx/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
399,00 zł N
WG-15.EGx/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
399,00 zł N
WG-22.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399,00 zł N
WG-61.EGx/A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
499,00 zł N
WG-8R.EGx/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł S
WG-28.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
599,00 zł N
WG-11.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
429,00 zł N
WG-14.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
429,00 zł N
WG-15.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
429,00 zł N
WG-22.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
429,00 zł N
WG-61.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
529,00 zł N
WG-8R.EGx/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
529,00 zł N
WG-28.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
629,00 zł N
DD Sensor / Medium Cena netto G/T
DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
259,00 zł N
DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
259,00 zł N
DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
259,00 zł N
DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
259,00 zł N
DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
259,00 zł N
DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
259,00 zł S
DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
499,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów
DEX/P Sensor / Medium Cena netto G/T
DEX-P1 Katalityczny / Gazy palne
949,00 zł S
DEX-P3 Katalityczny / Związki organiczne
1 039,00 zł N
DEX-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
1 039,00 zł N
DEX-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
949,00 zł N
DEX-P8 Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
N
DEX-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 099,00 zł N
DEX-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 099,00 zł N
DEX-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
N
DEX-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999,00 zł S
DEX-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 799,00 zł S
DEX-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 799,00 zł S
DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 939,00 zł N
DEX-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 799,00 zł N
DG/P Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł N
DG-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 199,00 zł N
DG-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł N
DG-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł N
DG-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł S
DG-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł S
DG-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł S
DG-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 739,00 zł N
DG-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 899,00 zł N
DG-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 899,00 zł N
DG-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł S
DG-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
549,00 zł N
DG-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł N
DG/PV Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-PV0E.ASH3 Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-PV0E.B2H6 Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-PV0E.CL2 Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-PV0E.CLO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-PV0E.COCL2 Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-PV0E.ETO Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-PV0E.HCL Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-PV0E.HCN Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-PV0E.NO Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-PV0E.NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-PV0E.O3 Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-PV0E.PH3 Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-PV0E.SEH2 Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-PV0E.SIH4 Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-PV0E.SO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-PV2E Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł N
DG-PV4E Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-PV4E1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
999,00 zł N
DG-PV4E2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 199,00 zł N
DG-PV5E Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
899,00 zł N
DG-PV7E Elektrochemiczny / Wodór (H2)
999,00 zł N
DG-PV9E Elektrochemiczny / Tlen (O2)
849,00 zł S
DG-PV1R2 Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 599,00 zł S
DG-PV1R5 Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 599,00 zł S
DG-PV3R Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 739,00 zł N
DG-PV6R7 Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 899,00 zł N
DG-PV6R7-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 899,00 zł N
DG-PV8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 599,00 zł N
DG-PV8R8 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 099,00 zł S
DG-P/M Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/M Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/M Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/M Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/M Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/M Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
919,00 zł N
DG-P4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł N
DG-P4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 219,00 zł N
DG-P4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 019,00 zł N
DG-P5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
919,00 zł N
DG-P7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 019,00 zł N
DG-P9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
869,00 zł S
DG-P1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 619,00 zł N
DG-P1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 619,00 zł N
DG-P3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 759,00 zł N
DG-P6R7/M Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 899,00 zł N
DG-P6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 899,00 zł N
DG-P8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 119,00 zł N
DG-P8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 619,00 zł N
DG-P/MR Sensor / Medium Cena netto G/T
DG-P0E.ASH3/MR Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
N
DG-P0E.B2H6/MR Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
N
DG-P0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
N
DG-P0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
N
DG-P0E.COCL2/MR Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
N
DG-P0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
N
DG-P0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
N
DG-P0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
N
DG-P0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
N
DG-P0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
N
DG-P0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
N
DG-P0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
N
DG-P0E.SEH2/MR Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
N
DG-P0E.SIH4/MR Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
N
DG-P0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
N
DG-P2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
949,00 zł N
DG-P4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł N
DG-P4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 249,00 zł N
DG-P4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 049,00 zł N
DG-P5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
949,00 zł N
DG-P7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 049,00 zł N
DG-P9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
899,00 zł S
DG-P1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 649,00 zł N
DG-P1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 649,00 zł N
DG-P3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 789,00 zł N
DG-P6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 929,00 zł N
DG-P6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 929,00 zł N
DG-P8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 149,00 zł N
DG-P8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 649,00 zł N
Przenośne detektory gazów
testo 316-2 Sensor / Medium Cena netto G/T
testo 316-2 Półprzewodnikowy / Metan (CH4), Propan (C3H8), Wodór (H2)
1 319,00 zł C
FT-316 79,00 zł C
pSENSE Sensor / Medium Cena netto G/T
pSENSE RH Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
899,00 zł C
Domowe detektory gazów
DK-nn Sensor / Medium Cena netto G/T
DK-12 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
149,00 zł S
DK-12.P Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159,00 zł N
DK-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
149,00 zł S
DK-15.P Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159,00 zł N
DK-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
149,00 zł S
DK-22.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159,00 zł N
DK-24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
189,00 zł S
DK-24.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
199,00 zł N
DK-25 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
189,00 zł N
DK-25.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
199,00 zł N
DK-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199,00 zł N
DK-61.P Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł N
DK-12.Z Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
169,00 zł S
DK-15.Z Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
169,00 zł N
DK-22.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
169,00 zł N
DK-24.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
209,00 zł N
DK-25.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
209,00 zł N
DK-61.Z Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
219,00 zł N
DK-12.A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
159,00 zł N
DK-15.A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
159,00 zł N
DK-22.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
159,00 zł N
DK-24.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
199,00 zł N
DK-25.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
199,00 zł N
DK-61.A Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł N
DD/AP Sensor / Medium Cena netto G/T
DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
129,00 zł C
DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199,00 zł C
DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129,00 zł C
DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129,00 zł C
DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
129,00 zł C
Kontrolery wentylacji
AirTECH agro+ Sensor / Medium Cena netto G/T
AirTECH agro+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 399,00 zł S
AirTECH agro+/420 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH agro+/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH agro+/V10 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH max+ Sensor / Medium Cena netto G/T
AirTECH max+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
2 199,00 zł S
AirTECH max+/420 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH max+/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
AirTECH max+/V10 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
N
WG.NG Sensor / Medium Cena netto G/T
WG-22.NG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359,00 zł S
WG-22.NG3 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
N
WG-22.NGB Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
N
WG-22.NGBs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
609,00 zł N
WG-22.NGs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
499,00 zł N
WG-22.NGA Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
359,00 zł S
WG-22.NGAs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
509,00 zł N
WG-22.NGA24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
389,00 zł S
WG-22.NGA24s Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
539,00 zł N
AirTECH eko+ Sensor / Medium Cena netto G/T
AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
487,00 zł S
AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
899,00 zł N
AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 499,00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
399,00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859,00 zł N
Dodatkowy sensor do AirTECH eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 419,00 zł N
SenseAir Sensor / Medium Cena netto G/T
aSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 199,00 zł N
aSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 299,00 zł N
aSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 599,00 zł N
aSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 499,00 zł N
eSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859,00 zł N
eSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
959,00 zł N
eSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 259,00 zł N
eSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 159,00 zł N
tSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
N
Progowe moduły sterujące
MD-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-1.A/T 1 159,00 zł S
MD-1, MD-2, MD-4 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-1 1 319,00 zł S
MD-1/M 1 419,00 zł N
MD-2 2 369,00 zł S
MD-4 4 469,00 zł S
MD-2.A 2 369,00 zł S
MD-4.A 4 469,00 zł S
MD-1.A24 1 319,00 zł S
MD-1.A24/M 1 419,00 zł N
MD-2.A24 2 379,00 zł N
MD-4.A24 4 479,00 zł N
MD-1.Z 1 419,00 zł S
MD-1.Z/M 1 519,00 zł N
MD-2.Z 2 529,00 zł S
MD-4.Z 4 559,00 zł S
MD-2.ZA 2 529,00 zł S
MD-4.ZA 4 559,00 zł N
MD-1.ZA24 1 419,00 zł S
MD-1.ZA24/M 1 519,00 zł N
MD-2.ZA24 2 559,00 zł N
MD-4.ZA24 4 589,00 zł N
MD-8, MD-16 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-8 8 1 499,00 zł S
MD-8.B 8 1 599,00 zł N
MD-8.B/M 8 1 699,00 zł N
MD-8/M 8 1 599,00 zł N
MD-16 16 1 999,00 zł S
MD-16.B 16 2 099,00 zł N
MD-16.B/M 16 2 199,00 zł N
MD-16/M 16 2 099,00 zł N
MD-8.A 8 1 499,00 zł N
MD-8.A/M 8 1 599,00 zł N
MD-16.A 16 1 999,00 zł N
MD-16.A/M 16 2 099,00 zł N
MD-8.A24 8 1 529,00 zł N
MD-8.A24/M 8 1 629,00 zł N
MD-16.A24 16 2 029,00 zł N
MD-16.A24/M 16 2 129,00 zł N
MD-8.Z 8 1 629,00 zł S
MD-8.ZB 8 1 729,00 zł N
MD-8.ZB/M 8 1 829,00 zł N
MD-8.Z/M 8 1 729,00 zł N
MD-16.Z 16 2 129,00 zł S
MD-16.ZB 16 2 229,00 zł N
MD-16.ZB/M 16 2 329,00 zł N
MD-16.Z/M 16 2 229,00 zł N
MD-8.ZA 8 1 629,00 zł N
MD-8.ZA/M 8 1 729,00 zł N
MD-16.ZA 16 2 129,00 zł N
MD-16.ZA/M 16 2 229,00 zł N
MD-8.ZA24 8 1 659,00 zł N
MD-8.ZA24/M 8 1 759,00 zł N
MD-16.ZA24 16 2 159,00 zł N
MD-16.ZA24/M 16 2 259,00 zł N
Pomiarowe moduły sterujące
MDP-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-1.A/T 1 399,00 zł S
MDP-1.A/T/420 1 N
MDP-1.A/TM 1 N
MDP-1.A/TM/420 1 N
MDP-1.A/TM/V10 1 N
MDP-1.A/T/V10 1 N
MDP-1 PLUS Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-1 PLUS 1 599,00 zł N
MDP-1 PLUS/420 1 N
MDP-1 PLUS/M 1 N
MDP-1 PLUS/M/420 1 N
MDP-1 PLUS/M/V10 1 N
MDP-1 PLUS/V10 1 N
MDP-4, MDP-8, MDP-16 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDP-4 4 1 099,00 zł S
MDP-4.B 4 1 199,00 zł N
MDP-4.B/M 4 1 299,00 zł N
MDP-4/M 4 1 199,00 zł N
MDP-8 8 1 499,00 zł S
MDP-8.B 8 1 599,00 zł N
MDP-8.B/M 8 1 699,00 zł N
MDP-8/M 8 1 599,00 zł N
MDP-16 16 1 999,00 zł S
MDP-16.B 16 2 099,00 zł N
MDP-16.B/M 16 2 199,00 zł N
MDP-16/M 16 2 099,00 zł N
MDP-4.A 4 1 099,00 zł N
MDP-4.A/M 4 1 199,00 zł N
MDP-8.A 8 1 499,00 zł N
MDP-8.A/M 8 1 599,00 zł N
MDP-16.A 16 1 999,00 zł N
MDP-16.A/M 16 2 099,00 zł N
MDP-4.A24 4 1 129,00 zł N
MDP-4.A24/M 4 1 229,00 zł N
MDP-8.A24 8 1 529,00 zł N
MDP-8.A24/M 8 1 629,00 zł N
MDP-16.A24 16 2 029,00 zł N
MDP-16.A24/M 16 2 129,00 zł N
MDP-4.Z 4 1 119,00 zł N
MDP-4.Z/M 4 1 219,00 zł N
MDP-8.Z 8 1 519,00 zł N
MDP-8.Z/M 8 1 619,00 zł N
MDP-16.Z 16 2 019,00 zł N
MDP-16.Z/M 16 2 119,00 zł N
MDP-4.ZA 4 1 119,00 zł N
MDP-4.ZA/M 4 1 219,00 zł N
MDP-8.ZA 8 1 519,00 zł N
MDP-8.ZA/M 8 1 619,00 zł N
MDP-16.ZA 16 2 019,00 zł N
MDP-16.ZA/M 16 2 119,00 zł N
MDP-4.ZA24 4 1 149,00 zł N
MDP-4.ZA24/M 4 1 249,00 zł N
MDP-8.ZA24 8 1 549,00 zł N
MDP-8.ZA24/M 8 1 649,00 zł N
MDP-16.ZA24 16 2 049,00 zł N
MDP-16.ZA24/M 16 2 149,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące
MDD-256/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-256/T 244 699,00 zł S
MDD-1/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1/T 1 359,00 zł N
MDD-1/T/420 1 N
MDD-1/T/V10 1 N
MDD-1x/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1x/T 1 199,00 zł N
MDD-C32/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-C32/T 359,00 zł N
MDD-L32/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-L32/T 359,00 zł S
MDD-R4/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-R4/T 359,00 zł N
MDD-1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-1 1 99,00 zł C
MDD-N1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-N1 199,00 zł N
MDD-S2 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-S2 199,00 zł N
MDD-ZW Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDD-ZW 499,00 zł S
Dodatkowe moduły sterujące
MD-X.ZWA Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-X.ZWA 479,00 zł S
MD-X.ZM Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MD-X.ZM 499,00 zł S
UMS-3/T Max. ilość detektorów Cena netto G/T
UMS-3/T N
MDPL1 Max. ilość detektorów Cena netto G/T
MDPL1 1 99,00 zł C
Zawory odcinające
MAG-3 Średnica przyłącza Cena netto G/T
MAG-3 DN32 DN32 1 149,00 zł S
MAG-3 DN40 DN40 1 149,00 zł S
MAG-3 DN50 DN50 1 149,00 zł S
MAG-3 DN65 DN65 1 849,00 zł S
MAG-3 DN80 DN80 1 849,00 zł S
MAG-3 DN100 DN100 1 849,00 zł S
MAG-3 DN32 BIO DN32 1 449,00 zł N
MAG-3 DN40 BIO DN40 1 449,00 zł N
MAG-3 DN50 BIO DN50 1 449,00 zł N
MAG-3 DN65 BIO DN65 2 399,00 zł N
MAG-3 DN80 BIO DN80 2 399,00 zł N
MAG-3 DN100 BIO DN100 2 399,00 zł N
ZM Średnica przyłącza Cena netto G/T
ZM DN125 DN125 1 149,00 € N
ZM DN150 DN150 1 289,00 € N
ZM DN200 DN200 1 949,00 € N
ZM DN125 BIO DN125 1 039,00 € N
ZM DN150 BIO DN150 1 099,00 € N
ZM DN200 BIO DN200 1 839,00 € N
ZB Średnica przyłącza Cena netto G/T
ZB-20 3/4" 429,00 zł S
ZB-25 1" 449,00 zł S
ZB-32 1 1/4" N
ZB-40 1 1/2" N
ZB-50 2" N
ZB-65 2 1/2" N
Sygnalizatory optyczne i akustyczne
SL-32 Cena netto G/T
SL-32 109,00 zł S
SL-32v24 109,00 zł N
SL-21 Cena netto G/T
SL-21 119,00 zł S
S-3x Cena netto G/T
S-3x 79,00 zł S
S-3x24 79,00 zł N
LD-2 Cena netto G/T
LD-2 79,00 zł S
LD-2v24 79,00 zł N
DK-S3 Cena netto G/T
DK-S3 69,00 zł S
DK-L2 Cena netto G/T
DK-L2 69,00 zł S
Tablice ostrzegawcze
TL-4 Cena netto G/T
TL-4/H3 359,00 zł C
TL-4.A/H3 329,00 zł C
TP-4.s Cena netto G/T
TP-4.s2/H2 309,00 zł S
TP-4.s/H0 389,00 zł N
TP-4.s/H1 309,00 zł S
TP-4.s/H3 309,00 zł S
TP-4.s/H4 309,00 zł S
TP-4.s/H5 289,00 zł S
TP-4.ds2/H2 359,00 zł S
TP-4.ds/H5 339,00 zł S
TP-4.As2/H2 259,00 zł S
TP-4.dAs2/H2 299,00 zł S
TP-4.As/H0 339,00 zł N
TP-4.As/H1 259,00 zł S
TP-4.As/H3 259,00 zł S
TP-4.As/H4 259,00 zł S
TP-4.As/H5 259,00 zł S
TP-4.dAs/H5 299,00 zł S
TP-4.A24s/H0 339,00 zł N
TP-4.A24s/H1 259,00 zł N
TP-4.A24s/H3 259,00 zł N
TP-4.A24s/H4 259,00 zł N
TP-4.A24s/H5 259,00 zł N
TP-4.dA24s/H5 299,00 zł N
TP-42 Cena netto G/T
TP-42/H0 249,00 zł N
TP-42/H1 149,00 zł S
TP-42/H2 149,00 zł S
TP-42/H3 149,00 zł N
TP-42/H4 149,00 zł N
TP-42/H5 149,00 zł S
Sygnalizatory głosowe
GS-2 Cena netto G/T
GS-2 249,00 zł S
Zasilacze
PS Cena netto G/T
PS-3 Max. prąd wyjściowy ciągły: 2,9A 359,00 zł S
PS-3x Max. prąd wyjściowy ciągły: 2,9A 319,00 zł S
PS-4/24 Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,0A 509,00 zł S
PS-7 Max. prąd wyjściowy ciągły: 7,0A 509,00 zł S
PS-5sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,6A 419,00 zł N
PS-4/24sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,6A 519,00 zł N
PU/T Cena netto G/T
PU-15-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,25A 109,00 zł S
PU-30-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,5A 119,00 zł S
PU-60-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,5A 159,00 zł S
PU-100-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,8A 219,00 zł S
PU-12-12/Tsv Max. moc na wyjściu: 12W 129,00 zł C
PU/TB Cena netto G/T
PU-60-12/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199,00 zł S
PU-60-24/TB Max. moc na wyjściu: 60W 199,00 zł S
Akumulatory
Akumulatory żelowe AKU Cena netto G/T
AKU 4 149,00 zł C
AKU 7 99,00 zł S
AKU 17 269,00 zł S
AKU 28 369,00 zł C
AKU 42 529,00 zł C
Akumulatory serwisowe AKU-07GX Cena netto G/T
AKU-07GX 109,00 zł C
Progowe moduły sensoryczne
Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
179,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
179,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
59,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
199,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
179,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
179,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
199,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
59,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
179,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
179,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
199,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
59,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
179,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
179,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
199,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
89,00 zł CN
MS-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
259,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
259,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
89,00 zł CN
MS-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
259,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
259,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
279,00 zł CN
MS-31/N-X Półprzewodnikowy / Związki organiczne
279,00 zł CN
MS-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
239,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
239,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
99,00 zł CN
MS-61.EG Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
199,00 zł CN
MS-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
239,00 zł CN
MS-61/N-X Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
239,00 zł CN
MS-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
239,00 zł C
MS-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
199,00 zł C
MS-72/N-X Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
199,00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
209,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
209,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
209,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
209,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
209,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
179,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-TF Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
CN
MS-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
319,00 zł C
Katalityczne, progowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-11.K Katalityczny / Gazy palne
559,00 zł C
MS-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
559,00 zł C
MS-31.K Katalityczny / Związki organiczne
639,00 zł CN
MS-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
639,00 zł CN
MS-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
559,00 zł C
MS-80.K Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
F
Elektrochemiczne, progowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
1 199,00 zł CN
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
1 699,00 zł CN
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
899,00 zł CN
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
1 199,00 zł CN
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
1 199,00 zł CN
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
799,00 zł CN
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 199,00 zł CN
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
899,00 zł CN
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
529,00 zł CN
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
599,00 zł CN
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
619,00 zł CN
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 299,00 zł CN
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
1 199,00 zł CN
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
1 699,00 zł CN
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
1 699,00 zł CN
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
689,00 zł CN
MS-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
579,00 zł CN
MS-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
549,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
899,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
549,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
699,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
589,00 zł C
MS-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
549,00 zł C
Optyczne (infra-red), progowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 199,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 199,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 299,00 zł CN
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 299,00 zł CN
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 249,00 zł CN
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 249,00 zł CN
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
699,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
289,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 199,00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
289,00 zł C
Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS / regenerowane Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-12/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-14/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-15.EG-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-15/N-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-22.EG-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109,00 zł C
MS-22/NL-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
109,00 zł C
Pomiarowe moduły sensoryczne
Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-P1 Katalityczny / Gazy palne
559,00 zł C
MS-P3 Katalityczny / Związki organiczne
639,00 zł CN
MS-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
639,00 zł CN
MS-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
559,00 zł C
MS-P8 Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
F
Elektrochemiczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
1 199,00 zł CN
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
1 699,00 zł CN
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
899,00 zł CN
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
1 199,00 zł CN
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
1 199,00 zł CN
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
799,00 zł CN
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 199,00 zł CN
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
899,00 zł CN
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
599,00 zł CN
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
619,00 zł CN
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 299,00 zł CN
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
1 199,00 zł CN
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
1 699,00 zł CN
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
1 699,00 zł CN
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
689,00 zł CN
MS-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
549,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
899,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
699,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
549,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
699,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
549,00 zł C
Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS Sensor / Medium Cena netto G/T
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 199,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 199,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 299,00 zł CN
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 299,00 zł CN
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
2 249,00 zł CN
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 249,00 zł CN
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
699,00 zł C
MS-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
F
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 199,00 zł C
Obudowy i osłony
Obudowy bryzgoszczelne AP-1 Cena netto G/T
AP-1 269,00 zł C
Osłony rurowe AR-1 Cena netto G/T
AR-1 129,00 zł S
AR-1d 159,00 zł S
Osłony ochronne przeciw ptakom APTK Cena netto G/T
APTK 39,00 zł C
Akcesoria pomocnicze
Przekaźniki modułowe RM Cena netto G/T
RM2P8 55,00 zł C
Puszki zaciskowe STH-05 Cena netto G/T
STH-05 279,00 zł C
Puszki zaciskowe na magistralę cyfrową CB-4 Cena netto G/T
CB-4 39,00 zł C
Rozdzielnie modułowe RZ PLUS Cena netto G/T
RZ14 PLUS 339,00 zł C
RZ28 PLUS 439,00 zł C
RZ42 PLUS 539,00 zł C
RZ9 PLUS 269,00 zł C
Koncentratory okablowania K-8P, K-16P Cena netto G/T
K-16P 399,00 zł S
K-8P 339,00 zł S
Modemy GSM Cena netto G/T
GSM-M4 609,00 zł C
GSM-M4/24 699,00 zł C
DG/w Cena netto G/T
DG/w 400,00 zł N
MR2 Cena netto G/T
MR2 39,00 zł C
PS-MR Cena netto G/T
PS-MR12 49,00 zł C
PS-MR24 49,00 zł C
Rozłącznik instalacyjny SW-20 Cena netto G/T
SW-20 49,00 zł C
Test gazowy
Zestawy do testu gazowego GTS Cena netto G/T
GTS-DEX 999,00 zł C
GTS-DG 999,00 zł C
GTS-WG 999,00 zł C
Butle z gazem testowym GC Cena netto G/T
GC-110-C3H8 599,00 zł C
GC-110-CH4 599,00 zł C
GC-110-CO 699,00 zł C
GC-110-H2 599,00 zł C
Akcesoria do testu gazowego Cena netto G/T
CFR-05 659,00 zł C
CHS 169,00 zł C
CRC-2 199,00 zł C
Pojemnik 250 ml 19,00 zł C
TC2-WG 129,00 zł C
TC-DEX 159,00 zł C
TC-DG 159,00 zł C
Do wyceny urządzeń oferowanych w walucie EUR będzie przyjmowany kurs z dnia sprzedaży waluty EUR Santander Bank S.A.