Grupy produktów

Podział oferowanych produktów na grupy funkcjonalne

Detektory gazów
Urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów
Moduły sterujące
Urządzenia umożliwiające budowę systemów detekcji gazów
Zawory odcinające
Urządzenia umożliwiające szybkie i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowych
Sygnalizatory
Urządzenia przeznaczone do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych
Zasilacze
Urządzenia zasilające systemy detekcji gazów
Akcesoria
Moduły sensoryczne, obudowy, osłony i inne urządzenia dodatkowe

Detektory gazów według medium

Lista oferowanych detektorów gazu względem pomiaru wybranego medium

Nowości produktowe

Najnowsze produkty wprowadzone do oferty

DEX/F Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DG/F Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/M Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN Nowe modele
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG.EN/M Nowe modele
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych, Freonów (HFC) lub tlenu (O2) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DEX/P Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DG/P Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG-P/M Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P/MR Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
WG.EG Nowe modele
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli nadmiaru spalin samochodowych (CO/CO2/NO2) oraz obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) w garażach zamkniętych i parkingach podziemnych
WG.EGx Nowe modele
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO) i tlenu (O2), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub Freonów (HFC)
Katalityczne, progowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów progowych, wyposażone w katalityczny sensor reagujący na gaz
Elektrochemiczne, progowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów progowych, wyposażone w sensor elektrochemiczny reagujący na gaz
Optyczne (infra-red), progowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów progowych, wyposażone w sensor optyczny reagujący na gaz
Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów pomiarowych, wyposażone w sensor katalityczny reagujący na gaz
Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów pomiarowych, wyposażone w sensor optyczny reagujący na gaz