Wzorcowania standardowe modułów sensorycznych*
*Zgodne ze standardowymi progami alarmowymi lub zakresem pomiarowym
Usługa wzorcowania zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie modułu sensorycznego
Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
85,00 zł C
MS-11.EG-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
39,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-12/N-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
85,00 zł C
MS-14.EG-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-14/N-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
39,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
85,00 zł C
MS-15.EG-EN-WpW Nowość Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
85,00 zł C
MS-15.EG-WpW Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-15/N-WpW Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
85,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
39,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
85,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
85,00 zł C
MS-22.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
85,00 zł C
MS-22.EG-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
85,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
85,00 zł C
MS-22/NL-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
85,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
69,00 zł C
MS-24.DK-WpW Nowość Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
69,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
69,00 zł C
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-25.EG-EN-WpW Nowość Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-25.EG-WpW Nowość Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
169,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
115,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
115,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
79,00 zł C
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/(2500)
ppm
115,00 zł C
MS-61/N Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
115,00 zł C
MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
115,00 zł C
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
85,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
115,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
6000/6000/6000
ppm
115,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
85,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
115,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
85,00 zł C
Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-11.K/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-15.K/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-1K5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-1K/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-31.K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-3K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-41.K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
169,00 zł C
MS-4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
169,00 zł C
MS-71.K/N Katalityczny Wodór (H2)
20/40
%DGW
115,00 zł C
MS-7K/N Katalityczny Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
20/40
%DGW
115,00 zł C
MS-P15/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P1K5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P1K/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P1/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
169,00 zł C
MS-P3/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
169,00 zł C
MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
169,00 zł C
MS-P4/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
169,00 zł C
MS-P7K/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P7/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
20/40
ppm
169,00 zł C
MS-0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
50/100
ppm
169,00 zł C
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
169,00 zł C
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
169,00 zł C
MS-0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
50/100
ppm
169,00 zł C
MS-0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
3/6
ppm
169,00 zł C
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
115,00 zł C
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
169,00 zł C
MS-0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
10/20
ppm
169,00 zł C
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
115,00 zł C
MS-0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
10/20
ppm
169,00 zł C
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,3/6,6 (NDS/NDSCh)
ppm
169,00 zł C
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
169,00 zł C
MS-0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
2/5
ppm
169,00 zł C
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
115,00 zł C
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
115,00 zł C
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2,5/5 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
359,00 zł C
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
169,00 zł C
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
169,00 zł C
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
169,00 zł C
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
5/10
ppm
169,00 zł C
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
169,00 zł C
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
115,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
115,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
115,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
115,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
0 ÷ 100
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
0 ÷ 200
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
0 ÷ 200
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
0 ÷ 10
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
0 ÷ 100
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
0 ÷ 100
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
0 ÷ 10
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
359,00 zł C
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
169,00 zł C
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
115,00 zł C
MS-P0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
0 ÷ 20
ppm
169,00 zł C
MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
115,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
115,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
115,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
115,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
115,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
115,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
115,00 zł C
Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
115,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
169,00 zł C
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
169,00 zł C
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
169,00 zł C
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
115,00 zł C
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v
115,00 zł C
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
115,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
115,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
115,00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400
ppm
115,00 zł C
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
115,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
160,00 zł C
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
160,00 zł C
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
169,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
169,00 zł C
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
115,00 zł C
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
115,00 zł C
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
115,00 zł C
Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
169,00 zł C
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Wzorcowania niestandardowe modułów sensorycznych
Usługa wzorcowania zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie modułu sensorycznego
Nazwa Cena netto G/T
D-cal / Dopłata do zmiany progów alarmowych na inne niż standardowe
Obowiązuje przy ilościach mniejszych niż 10 szt.
50,00 zł C
D-range / Dopłata do zmiany zakresu pomiarowego na inny niż standardowy (o ile technicznie możliwa)
Obowiązuje przy ilościach mniejszych niż 10 szt.
50,00 zł C
Wzorcowania detektorów przenośnych
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
Nazwa Cena netto G/T
Wzorcowanie sensora jednym gazem w przenośnym detektorze gazów miniTOX/3/3x 110,00 zł C
Wzorcowanie przenośnego detektora gazu AirTECH duo+ 150,00 zł C
Naprawy
Nazwa Cena netto G/T
Wymiana stałego sensora jednogazowego w detektorze DK-1…, DK-2…, DDCO
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
50,00 zł C
Wymiana stałego sensora dwugazowego w detektorze DK-2…
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
90,00 zł C
Wymiana elektroniki w detektorze gazów DEX, DG, WG, DD 100,00 zł C
Wymiana elektroniki w module sterującym MD-2…, MD-4… 220,00 zł C
Wymiana elektroniki lub pakietu wyświetlacza w module sterującym MDP-4, MD(P)-8…, MD(P)-16… 500,00 zł C
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DEX
Usługa wymiany 1 elementu obudowy, nie dotyczy wymiany korpusu detektora
85,00 zł C
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DG, DD, WG z tworzyw sztucznych
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
70,00 zł C
Wymiana elementu obudowy modułów sterujących
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
100,00 zł C
Diagnoza usterki (ocena techniczna) i wycena naprawy 50,00 zł C
Wymiana pakietu akumulatorów AKU-07GX w module MD-2.Z... lub MD-4.Z... z konserwacją układu ładowania 150,00 zł C
Wymiana pakietu akumulatorów AKU-07GX w module MD-8/16.Z... lub MDP-4/8/16.Z... z konserwacją układu ładowania 150,00 zł C
Wymiana pakietu akumulatorów AKU-07GX w module MD-X.ZA..., MD-X.ZWA lub MDD-ZW z konserwacją układu ładowania 150,00 zł C
Wymiana akumulatora AKU-7 w zasilaczu buforowym PS 99,00 zł C
Wymiana akumulatora AKU-17 w zasilaczu buforowym PS 269,00 zł C
Wymiana akumulatora AKU-28 w zasilaczu buforowym PS 369,00 zł C
Wymiana akumulatora AKU-42 w zasilaczu buforowym PS 529,00 zł C
Dodatkowe usługi
Nazwa Cena netto G/T
Kontrola działania detektora gazów pSENSE, Leakator-10, S-321, testo 316-2 110,00 zł C
Oczyszczenie/umycie urządzenia dostarczonego do serwisu 20,00 zł C
Wydanie duplikatu atestu kalibracyjnego lub karty gwarancyjnej 35,00 zł C
Wydanie protokołu naprawy 20,00 zł C
D-mont / Demontaż modułu sensorycznego z dostarczonego detektora i jego ponownego montażu po wymianie lub wzorcowaniu
Usługa dotyczy 1 modułu sensorycznego
40,00 zł C
D-cal / Dopłata do zakupu modułu sensorycznego o innych progach alarmowych niż standardowe
Obowiązuje przy ilościach mniejszych niż 10 szt.
100,00 zł C
D-range / Dopłata do zakupu modułu sensorycznego o innym zakresie pomiarowym niż standardowy (o ile technicznie możliwe)
Obowiązuje przy technicznych możliwościach realizacji zamówienia
200,00 zł C
Wysyłki
Nazwa Cena netto G/T
Wysyłka paczki kurierem UPS na terenie Polski
max 30 kg na paczkę
25,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem UPS za pobraniem na terenie Polski
max 30 kg na paczkę
28,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem UPS w systemie door-to-door na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych, max 30 kg na paczkę
50,00 zł C
Wysyłka towarów niebezpiecznych ADR kurierem UPS na terenie Polski
Opłata stała za transport ADR, niezależna od wysyłki paczki kurierem UPS
195,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem InPost na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych, max 30 kg na paczkę
17,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem InPost za pobraniem na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych, max 30 kg na paczkę
20,00 zł C
Wysyłka paczki InPost Paczkomaty na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych, max 25 kg na paczkę
15,00 zł C
Wysyłka paczki InPost Paczkomaty za pobraniem na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych, max 25 kg na paczkę
18,00 zł C

Usługi płatne i nie wymienione w cenniku, wyceniane są indywidualnie.