DETnet View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowych modułów sterujących i detektorów, posiadających port RS-485 (MDD-1, MDD-1/T, MDP-1.A/TM, AirTECH agro+/M, AirTECH max+/M, DG/M, DG/MR, DG.EN/M, DG-P8R.EN/M).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.5.0 20 września 2018 Freeware Changelog Pobierz

1.5.0 z dnia 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno “Opcje połączenia”.

1.4.0 z dnia 24-04-2018

Dodano

 • Konfiguracja i odczyt historii w urządzeniach MD-1, MDD-1x/T;
 • Możliwość przypisania przekaźnika do wybranego progu alarmowego lub awarii w konfiguracji DD [W1].

Zmieniono

 • Wygląd okna głównego - dodanie informacji o stanie wejść (dla MD-1).

Poprawiono

 • Mało istotne błędy występujące w poprzednich wersjach.

MD16 View

Oprogramowanie umożliwia - przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows - wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MD-8, MD-16, MDP-8, MDP-16 (wersja z oprogramowaniem v5.2 lub późniejszym).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
2.13.0 26 lutego 2020 Freeware Changelog Pobierz

2.13.0 z dnia 26-02-2020

Zmieniono

 • Rejestracja danych pomiarowych - codziennie tworzony jest nowy plik, nazwa pliku składa się z numeru detektora i daty;

2.12.0 z dnia 05-11-2019

Dodano

 • Możliwość automatycznego włączania rejestracji po włączeniu programu;
 • Możliwość uruchamiania aplikacji z podaniem, jako parametr, lokalizacji zapisu plików konfiguracyjnych.

Zmieniono

 • Dane konfiguracyjne (parametry połączenia, interwał zapisu, lokalizacja zapisu, opisy detektorów, itp.) zapisywane w folderze Danych Aplikacji (a nie w folderze instalacji) - nie są wymagane uprawnienia administratora do zapisu tych plików. Program może być instalowany w domyślnej lokalizacji (w folderze ProgramFiles);

2.11.0 z dnia 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno “Opcje połączenia”.

2.10.0 z dnia 12-06-2018

Dodano

 • Obsługę detektorów siarkowodoru o zakresie pomiarowym 20ppm.

2.9.0 z dnia 12-04-2018

Dodano

 • Obsługę detektorów: ozonu, dwutlenku węgla, argonu/helu, gazów wybuchowych z zakresem pomiarowym 50% DGW;
 • Powiadamianie o wystąpieniu nowego alarmu lub awarii detektorów poprzez pulsowanie ikony programu na pasku zadań (w przypadku, gdy okno zminimalizowane lub nieaktywne);
 • Możliwość wyboru opcji przywracania i aktywacji okna (gdy okno zminimalizowane) w przypadku wystąpienia nowego alarmu lub awarii detektorów.

MDD256 View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MDD-256/T (wersja z oprogramowaniem v1.4 lub późniejszym).

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.5.0 14 stycznia 2020 Freeware Changelog Pobierz

1.5.0 z dnia 14-01-2020

Dodano

 • W oknie wizualizacji dodano sygnalizację następujących stanów zgłaszanych przez urządzenia: h1 - zakończony alarm A1, h2 - zakończony alarm A2, h3 - zakończony alarm A3.

1.4.0 z dnia 09-08-2019

Dodano

 • Rejestrację wartości pomiarowych z regulowanym interwałem zapisu (tylko dla detektorów pomiarowych);
 • Powiadamianie o zmianie stanu detektorów oraz awarii komunikacji z MDD-256/T poprzez pulsowanie ikony programu na pasku zadań (w przypadku, gdy okno zminimalizowane lub nieaktywne).

Zmieniono

 • Dane konfiguracyjne (parametry połączenia, interwał zapisu, lokalizacja zapisu, opisy detektorów, itp.) zapisywane w folderze Danych Aplikacji (a nie w folderze instalacji) - nie są wymagane uprawnienia administratora do zapisu tych plików. Program może być instalowany w domyślnej lokalizacji (w folderze ProgramFiles);

1.3.0 z dnia 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno “Opcje połączenia”.

1.2.3 z dnia 20-07-2018

Dodano

 • Możliwość wyboru angielskiej wersji językowej.

SG-1

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie pracy sygnalizatora głosowego GS-2.

Aktualna wersja Data wydania Licencja
1.0.0 2 marca 2015 Freeware Pobierz